Przydatne informacje

  • Home
  • Przydatne informacje
Wróć
Staramy się być lepsi od innych, zawsze szukamy praktycznych coraz korzystniejszych, elastycznych rozwiązań, codziennie oferujemy swojemu klientowi wartość dodaną.
  • Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów
  • Kursy walut
  • Litewska Dyrekcja Dróg Samochodowych przy Ministerstwie Transportu i Komunikacji
  • Państwowy Inspektorat Transportu Drogowego przy Ministerstwie Transportu i Komunikacji
  • Litewskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych
  • Kolejki samochodów na przejściu granicznym
  • Weryfikacja kodu podatnika VAT